WiFi4net HotSpot effective provision of the Internet access

  

Platební metody
There are no translations available.

Záložka popisuje jednotlivé možnosti platebních možností v systému WiFi4net, včetně grafického zobrazení realizace připojení koncového klienta do internetu. V textu jsou dále k dispozici informace ohledně pohybu jednoltivých plateb v vztahu ke kreditu v rozhraní WiFi4net. Přiložené případové studie poskytují dále reálný přehled finančního vypořádání ve vztahu Klient - Poskytovatel připojení - Dodavatel služby.

"Free Internet"

Umožní připojení koncového klienta zdarma po dobu např. 30 minut. Prakticky to znamená, že klient odsouhlasí podmínky připojení (označit checkbox) a následně se připojí k internetu předem definovanou rychlostí. Po uplynutí doby např. 30 minut ( je možné nastavit pouze u hotspotu se službou UNLIMITED ) je klient odpojen a již není možné se daný den připojit. Připojení klienta je možné až následující den ( opět např. na 30 minut / den ).

free

"Platba el. kartou"
V systému je integrována platební brána pro platby el. kartami. Klient požadující připojení k internetu si, po zobrazení úvodní stránky hotspotu, označením vybere nadefinovaný tarif z nabídky, zadá vlastní číslo mobilního telefonu (pro zaslání přístupového kódu k internetu) a v dalším kroku, po kliknutí na odkaz "Zaplatit kartou" bude přesměrován na zabezpečený platební portál pro dokončení samotné platby. V případě úspěšné transakce se klientovi zobrazí informační stránka s přihlašovacím kódem pro přístup do internetu s přednastaveným tarifem, tento kód je zároveň zaslán na číslo mobilního telefonu zadaného před samotnou platbou.
Částka je následně připsána formou kreditu k registrovanému účtu poskytovatele připojení a je z něj odečtena provize dodavateli služby. V případě požadavku na vrácení kreditu na účet poskytovatele, lze jednoduše o vrácení zažádat přímo z administračního rozhraní WiFi4net a požadovaná částka bude následně do 3 dní odeslána na uvedené číslo účtu.
* Podporovány jsou nejběžnější typy platebních karet MasterCard a VISA.
** Provize dodavateli služby již obsahuje veškeré bankovní poplatky spojené s provedením platby

Případové studie

el.card"Platba přes SMS"
- Podpora plateb pomocí Premium SMS. Klient požadující připojení k internetu si vybere z přednastavených tarifů na úvodní přihlašovací stránce a následně odešle SMS v požadovaném tvaru např. W4NET 74 na uvedené telefonní číslo. Obratem je zpět na mobilní telefon zaslána SMS s přístupovým kódem pro připojení do internetu. Cenové hladiny jsou pevně dané telefonním operátorem, a to v následovně 50,- Kč / 69,- Kč / 99,- Kč.
Částka je následně připsána formou kreditu k registrovanému účtu poskytovatele připojení a je z něj odečtena provize dodavateli služby. V případě požadavku na vrácení kreditu na účet poskytovatele, lze jednoduše o vrácení zažádat přímo z administračního rozhraní WiFi4net a požadovaná částka bude následně do 3 dní odeslána na uvedené číslo účtu.
* Pro platbu přes SMS je nezbytné mít aktivovanou službu Premium SMS u svého mobilního operátora.


Případová studie

sms"Hotovostní platba - Ticket"
Hotovostní platba za přístup k internetu např. zakoupení ticketu s přednastavenými parametry (rychlost, doba připojení, apod.) přímo na recepci hotelu. Vytisknutý ticket obsahuje informace o platnosti ticketu, ceně, tarifu, době aktivního připojení na internetu a samozřejmě kód pro přístup do internetu. Tickety je možné tisknout na předvolené šablony pozadí, případně lze (v závislosti na zvolené službě) nahrávat vlastní šablony ticketů s originální grafikou. Veškeré platby jsou dále v systému evidovány v přehledu plateb s odečtením provize dodavateli služby.

Případová studie
 
"Platba přes PayPal"

V systému je integrována platební možnost přes PayPal. Klient požadující připojení k internetu si, po zobrazení úvodní stránky hotspotu, označením vybere nadefinovaný tarif z nabídky, zadá vlastní číslo mobilního telefonu (pro zaslání přístupového kódu k internetu) a v dalším kroku, po kliknutí na odkaz "PayPal" bude přesměrován na zabezpečený platební portál pro dokončení samotné platby. V případě neexistujícího PayPal účtu, je zapotřebí nejdříve tento účet vytvořit vyplněním formuláře přímo na platebním portále. Po přihlášení k účtu se nabízí zaplacení požadované částky za službu z kreditu (pokud je k dispozici dostatečná výše) na PayPal účtu, případně zaplacení přímo platební kartou (po vyplnění nezbytných údajů). V případě úspěšné transakce se klientovi zobrazí informační stránka s přihlašovacím kódem pro přístup do internetu s přednastaveným tarifem, tento kód je zároveň zaslán na číslo mobilního telefonu zadaného před samotnou platbou.
Částka je následně připsána formou kreditu k PayPal účtu poskytovatele připojení a v rozhraní WiFi4net je z této částky odečtena provize dodavateli služby. Vzhledem k tomu, že částka není tedy přímo připsána na účet WiFi4net, jako u jiných platebních metod, ale na účet PayPal, je tedy nezbytné mít v rozhraní WiFi4net dostatečnou výši kreditu ze které bude provize odečtena.
* V případě záporné hodnoty výše kreditu, nebude možné se přes zaslaný kód připojit do internetu !
Podporovány jsou nejběžnější typy platebních karet MasterCard a VISA.

Případová studie

paypal