WiFi4net HotSpot effective provision of the Internet access

  

WiFi4net HotSpot
There are no translations available.

Systém WiFi4net poskytuje možnost jak jednoduše a účelně sdílet připojení k internetu a ověřovat uživatele Hotspotu za pomocí kontrolních mechanismů obsažených v software, stejně tak jako využívat dalších doplňkových funkcí, které podléhají dalšímu rozšiřování a vývoji. Provozovatel, který se rozhodne pro systém WiFi4net má tím pádem zaručen další vývoj a rozšiřování funkcionalit, stejně tak i rozvoj platebních možností pro splnění požadavků co nejširší veřejnosti.

V současné době podporuje HotSpot systém WiFi4net ověřování přes RADIUS na zařízeních Mikrotik, kdy se klientu požadujícímu připojení k internetu zobrazí úvodní stránka s požadavkem na vyplnění přihlašovacích údajů, případně splnění jiných podmínek pro úspěšné přihlášení k předplacené službě s přednastaveným tarifem.

Mikrotik

Předpokladem do budoucna je samozřejmě postupné rozšiřování podpory dalších nejběžněji používaných zařízení schopných poskytovat službu WiFi4net HotSpot v České republice i v zahraničí.
 

Zaregistrujte se nyní a vyzkoušejte systém WiFi4net zcela zdarma

WiFi4net Hotspot registration

 


WiFi4net HotSpot nabízí vše potřebné pro bezproblémový provoz Vašeho HotSpotu, ať už za účelem zisku či jako další ze sortimentu nabízených služeb pro Vaše klienty. Vyplněním registračního formuláře získáte přístup do administračního rozhraní, kde Vás dále systém provede jednotlivými funkcemi systému formou nápovědy.

 

Technické řešení

 

WiFi4net Hotspot
Základní verze WiF4net hotspotu, která obsahuje jednu vysílaci anténu.

WiFi4net Hotspot double
Rozšířená verze WiF4net hotspotu, která obsahuje dvě vysílací antény a je možné tedy vytvořit dva nezávislé hotspoty. Diky dvěma vysílacím anténám je možné pokrýt větší prostor signálem. V případě potřeby je možné použít směrové antény pro kvalitnější pokrytí signálem.

WiFi4net Hotspot triple
Rozšířená verze WiF4net hotspotu, která obsahuje tři vysílací antény a je možné tedy vytvořit tři nezávislé hotspoty. Diky dvěma vysílacím anténám je možné pokrýt větší prostor signálem. V případě potřeby je možné použít směrové antény pro kvalitnější pokrytí signálem.

WiFi4net Hotspot LAN
Hotspot LAN neobsahuje žádné bezdrátové karty, ale obsahuje pouze ethernetové porty do kterých je možné zapojit jakékolvi wifi AP. Vhodné použití například u již existující wifi sítě, která se pouze připojí do hotspotu přes ethernetové rozhraní.

 

 

Funkce systému

 

Správa a evidence objednávek HotSpotu / kreditu

Vystavení objednávky na dodávku služby, případně i jako kompletní dodávku včetně hardware. Na výběr je zde z několika varinat dle požadavku na počet jednotlivých antén na hotspotu. Postup vyřízení objednávky na navýšení kreditu a přehledy veškerých objednávek učiněných přes systém s možností zobrazit výzvu k platbě za objednané služby.


image image image
Management HotSpotu

Přehled veškerých provozovaných HotSpotů včetně detailních informací o každém z nich (online / offline, aktivované moduly, aktivní služba, náhled šablony, cena, apod.) a dále možnost povolení jednotlivých modulů, které budou koncovým klientům k dispozici na úvodní stránce pro přihlášení do internetu, jako je například přístup pod unikátním Ticket ID, anebo přístup k internetu zdarma (po odsouhlasení podmínek užívání). V detailu hotspotu lze definovat tarify, které budou platné pro platby el. kartami, a které pro SMS platby, apod.
Konfiguraci Hotspotu lze získat jedním kliknutím myši na konkrétním hotspotu v systému a následně je zobrazen postup pro aplikování konfigurace přímo do Hotspotu. Samozřejmostí jsou i grafy PINGu.


image image image image
Nastavení tarifů služeb

Podrobné nastavení jednotlivých parametrů nabízených tarifů (název, rychlost, počet dnů platnosti, doba aktivního připojení, cena a případně na jakou stránku se má uživatel po přihlášení přesměrovat). U tarifu je dále možné nastavit zda se bude užívat pro volný přístup k internetu (bez ověřování) příp. pro tarif, který je možné zaplatit platební kartou anebo přes SMS.


image image
Generování kódů pro přístup k internetu (Tickety)

Přehledy o celkových počtech vygenerovaných, aktivovaných, neaktivovaných a vyčerpaných ticketů. Generování ticketů s možností detailního nastavení (počet ticketů, cenu za ks, tarif, platnost ticketu, dobu aktivního připojení, poznámku, grafickou šablonu) jednotlivě, anebo pro určené skupiny a následná možnost tisku ticketů do formátu PDF pro výstup na tiskárnu. Filtrování obsahu pro snadnější vyhledávání v seznamu ticketů. Dělení ticketů na jednotlivé skupiny dle kritérií (plat. karty, SMS, PayPal, apod.) pro přehlednost.


image image image image
Podrobný přehled připojení

Podrobný přehled o jednotlivých připojeních k hotspotu s možností manuálního odpojení každého spojení zvlášť.


image
Přehledy vyúčtování plateb

Přehled veškerých provedených plateb přes systém WiFi4net, a to včetně navýšení kreditu a dále odečtení provizí dodavateli služby. Filtrování obsahu dle zadaných kritérií (typ platby, časové období). Sumarizace ze zobrazeného přehledu. K dispozici je dále seznam veškerých  vystavených faktur za provoz služby.


image image
Variabilita nastavení

Nastavení a předvolby systému jako jsou např. povolené stránky v systému na které je možno přistupovat bez potřeby přihlášení, grafické šablony tiketů, notifikace systému jako reakce na události, definování podmínek užívání internetu zdarma a samozřejmě změny kontaktních údajů vlastního účtu.


image image image image image image
Šablony

Přehled aktivních šablon v systému WiFi4net, včetně možnosti zorabzení náhledu pro představu reálného zobrazení. Nahrávání vlastních šablon je k dispozici pouze u služeb WiFi4net PLUS a UNLIMITED. V systému je momentálně několik základních šablon pro volné užívání na FREE hotspotech.


image image image image image image
image image

Bannery

Správa bannerů, stejně tak i celých reklamních bloků pro zobrazení reklam koncovým uživatelům na úvodní přihlašovací stránce. Neomezená možnost a variabilita zobrazení reklamních panelů na levé, pravé nebo obou stranách pro prezentaci vlastních či jiných prodktů a služeb.


image image
Kredit

Samozřejmostí je možnost vrácení přebytečného kreditu na bankovní účet. V záložce "Kredit" je o vrácení kreditu možné zažádat. V systému je dále k dispozici přehled všech provedených žádostí o vrácení kreditu včetně datumu, částky, č.ú, VS platby a stavu žádosti.


image image
Detailní nápověda k uživání systému

Přehled veškerých funkcí v systému s vysvětlivkami k nastavení a správy systému WiFi4net HotSpot. Nápověda je průběžně doplňována o nově doprogramované funkce.


help


 

 

 

 

Systém WiFi4net HotSpot podléhá i nadále stálému vývoji co do nových požadovaných funkcí, o kterých budete pravidelně informování prostřednictvím našich produktových stránek www.wifi4net.eu případně v nápovědě k systému po přihlášení do Vašeho účtu na adrese admin.wifi4net.eu