WiFi4net HotSpot effective provision of the Internet access

  

FAQ
faq-icon.png Všeobecné otázky

Nejčastěji kladené dotazy před samotným pořízením služby WiFi4net.

 • Je kód přenosný na více počítačů?

   

  Kód je přenosný na více počítačů. Po odpojení je možné se přihlásit na jiná zařízení - mobil, notebook, PDA, apod. s použitím stejného kódu.

  Hits : 155
 • Je nutné zadávat kód při každém přístupu na internet?

   

  Přístup k internetu je možný několika způsoby. Zasláním SMS, přes vygenerovaný tiket, přes platební kartu a přes PAY PAL. U všech těchto variant je nutné do systému zadat unikátní kód a poté se přihlásit. V případě varianty Free se kód zadávat nemusí, stačí odsouhlasit provozní podmínky. Dále je možné definovat tzv. Povolené stránky, na které se klient připojí bez jakéhokoliv přihlašování a zadávání kódu.

  Hits : 160
 • Kolik uživatelů se může přihlásit na jeden kód

  Na jeden vygenerovaný kód se může přihlásit pouze jeden uživatel

  Hits : 163